www.eprace.edu.pl » webtv » Wstęp » Wideo na życzenie

Wideo na życzenie

Wideo na życzenie często określane jest skrótem VoD – z angielskiego „Video on Demand” – wideo na żądanie [vod].

Na polskim rynku pierwszą ofertę tego typu udostępniła w 2006 roku Telekomunikacja Polska pod nazwami „Videostrada” i „wideo na życzenie”. Abonenci telekomunikacji mogą wypożyczać filmy i programy telewizyjne posługując się pilotem (patrz rysunek 2).

Rysunek 2: Pilot umożliwiający obsługę wypożyczania filmów abonentom Videostrady

Po pobraniu materiał może być oglądany przez okres 24 godzin (patrz rysunek 3).

Rysunek 3: Interfejs użytkownika wypożyczalni Videostrady

Po upływie tego czasu materiały są automatycznie kasowane.

Drugim poważnym polskim dostawcą wideo na życzenie jest „platforma n”, która uruchomiła usługę „VOD” w grudniu 2007 roku (patrz rysunek 4).

Rysunek 4: Interfejs użytkownika VOD na platformie n. Źródło: [vod-n]vod-n

Ta platforma nie korzysta z internetu ani z nadajników naziemnych, ale z przekazu satelitarnego w standardzie DVB-S2. To rozwiązanie wykorzystuje kompresję MPEG-4 podobnie jak nadajniki naziemne.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.