www.eprace.edu.pl » webtv

Web TV - Przesyłanie filmów przez internet

Autor:

Artur Piotr Lewandowski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

referat

Promotor:

prof. dr hab. Jan Madey

Recenzent:Uczelnia:

Uniwersytet Warszawski

Kierunek:

Informatyka

Data powstania:

2009-06-04

Data zamieszczenia na portalu:

2009-07-27 23:52:24

Opis pracy:

Referat przedstawia historię i technologię, która stoi za obecnym rozkwitem serwisów internetowych udostępniających filmy, takich jak YouTube. Niniejsze opracowanie koncentruje się wyłącznie na metodach związanych z sygnałem wideo.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.