www.eprace.edu.pl » webtv » Wstęp » Opis struktury pracy

Opis struktury pracy

Ten referat przedstawi historię i technologię, która stoi za obecnym rozkwitem serwisów internetowych, takich jak YouTube, czyli udostępniających filmy.

1. Rozdział 1 – ogólnie przedstawia obecną sytuację cyfryzacji telewizji w Polsce.

2. Rozdział 2 – dokonuje szczegółowego przeglądu dostępnych technologii związanych z transmisją wideo.

3. Rozdział 3 – stanowi przewodnik, jak samodzielnie umieścić film na stronie internetowej.

4. Rozdział 4 – podsumowuje obecny etap rozwoju mediów cyfrowych.

Niniejsze opracowanie koncentruje się na metodach związanych z sygnałem wideo. Celowo pominięte zostały zagadnienia związane z kodowaniem sygnału audio, ponieważ jest to temat równie obszerny i wykraczałby poza ramy czasowe seminarium.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.