www.eprace.edu.pl » webtv » Zakończenie » Zastosowania

Zastosowania

Postęp w dziedzinie mediów jest obecnie napędzany przez przemysł rozrywkowy, ale za tą technologią stoją o wiele poważniejsze zastosowania, takie jak: e-edukacja, telemedycyna, inne rodzaje telepracy.

Powszechna dostępność do tych technologii umożliwia także korzystanie z jednej z podstawowych wolności demokratycznych, jaką jest wolność słowa, zapewniając rzeczywisty pluralizm idei [tv].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.