www.eprace.edu.pl » webtv » Jak umieścić film na stronie internetowej? » Dostpne rozwiązania

Dostpne rozwiązania

Gdy chcemy zamieścić film na własnej witrynie, mamy do wyboru szereg technologii, z których każda ma zalety i wady:

• MPEG – zestawienie kodeka MPEG-1 i formatu pliku .mpg jest rozpoznawane na wszystkich systemach operacyjnych. Film możemy osadzić w kodzie HTML, podobnie jak animację Flash, przy pomocy elementu <object>. Wadą może być ograniczona wielkość klatki i niezbyt silna kompresja.

• WMV – osadzenie filmu na stronie realizuje się tak samo, jak w przypadku MPEGa. Można liczyć na silniejszą kompresję i mniejszy rozmiar pliku, ale odbiorcami będą tylko użytkownicy posiadający kodeki firmy Microsoft.

• OGG Theora i Applet Java – kontener Ogg z kodekiem Theora można przedstawić użytkownikowi przy pomocy „Cortado” – darmowego apletu Javy (patrz rysunek 1). To rozwiązanie posiada wszystkie zalety i elastyczność technologii Flash, ale kodek Theora produkuje pliki nieco większe niż FlashVideo i wymaga więcej czasu od rozpoczęcia buforowania do odtwarzania. Użytkownicy muszą mieć w przeglądarce zainstalowaną wtyczkę Java.

Rysunek 1: „Cortado” – Applet Java odtwarzający film Ogg Theora na stronie internetowej

• FlashVideo (FLV) – najpopularniejsza obecnie technologia przekazu filmowego na stronach WWW. Na stronie wystarczy osadzić odtwarzacz FlashVideo w postaci pliku „.swf”. Wyprzedza on konkurencję pod względem jakości i szybkości buforowania. Użytkownicy muszą mieć zainstalowaną w przeglądarce wtyczkę „Adobe Flash Player”.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.